ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ฟุราโนะ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 38 และทางด่วนโดโท

Range
118km
TIME
1 ชั่วโมง 55 นาที