ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ฟุราโนะ → คุชิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
236km
TIME
3 ชั่วโมง 29 นาที