ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ฟุราโนะ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
188km
TIME
3 ชั่วโมง 21 นาที