ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ฟุราโนะ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
188km
TIME
3 ชั่วโมง 21 นาที