ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ฟุราโนะ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 237

Range
57.3km
TIME
1 ชั่วโมง 13 นาที