ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → เนมุโระ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 44

Range
403km
TIME
5 ชั่วโมง 42 นาที