ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → เนมุโระ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 44

Range
403km
TIME
5 ชั่วโมง 42 นาที