ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → โอบิฮิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
157km
TIME
2 ชั่วโมง 10 นาที