ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → อาบาชิริ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
336km
TIME
4 ชั่วโมง 44 นาที