ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → คิตามิ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
293km
TIME
4 ชั่วโมง 6 นาที