ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน → มงเบทสึ

ผ่านทางด่วนฮอกไกโด

Range
309km
TIME
4 ชั่วโมง 8 นาที