ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → นุคาบิระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
63.0km
TIME
1 ชั่วโมง 22 นาที