ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → ชิคาริเบทสึออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273 และถนนฮอกไกโดหมายเลข 85

Range
85.0km
TIME
2 ชั่วโมง 1 นาที