ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
125km
TIME
2 ชั่วโมง 22 นาที