ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
155km
TIME
2 ชั่วโมง 36 นาที