ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
156km
TIME
2 ชั่วโมง 35 นาที