ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → ชิคาริเบทสึออนเซ็น

และทางหลวงหมายเลข 241

Range
128km
TIME
2 ชั่วโมง 8 นาที