ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
56.0km
TIME
58 นาที