ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
56.0km
TIME
58 นาที