ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → ออนเนะยุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
97.1km
TIME
1 ชั่วโมง 40 นาที