ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เลค อะคัง ออนเซ็น → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241 และทางด่วนโดโท

Range
108km
TIME
1 ชั่วโมง 41 นาที