ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โทคาจิงาวะออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 241

Range
108km
TIME
1 ชั่วโมง 39 นาที