ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โทคาจิงาวะออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 241

Range
108km
TIME
1 ชั่วโมง 39 นาที