ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โทคาจิงาวะออนเซ็น → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
125km
TIME
2 ชั่วโมง 25 นาที