ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โทคาจิงาวะออนเซ็น → นุคาบิระออนเซ็น

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 316 และทางหลวงหมายเลข 273

Range
62.0km
TIME
1 ชั่วโมง 4 นาที