ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โทคาจิงาวะออนเซ็น → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
164km
TIME
2 ชั่วโมง 34 นาที