ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โทคาจิงาวะออนเซ็น → อุโทโระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
243km
TIME
3 ชั่วโมง 57 นาที