ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 242

Range
143km
TIME
2 ชั่วโมง 14 นาที