ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → นุคาบิระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39 และทางหลวงหมายเลข 273

Range
103km
TIME
2 ชั่วโมง 2 นาที