ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ออนเนะยุออนเซ็น → คาวายุออนเซ็น

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 102

Range
114km
TIME
2 ชั่วโมง 1 นาที