ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

นุคาบิระออนเซ็น → ชิคาริเบทสึออนเซ็น

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 85

Range
22.7km
TIME
41 นาที