ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

นุคาบิระออนเซ็น → อุโทโระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
239km
TIME
3 ชั่วโมง 59 นาที