ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

นุคาบิระออนเซ็น → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273 และถนนฮอกไกโดหมายเลข 316

Range
62.0km
TIME
1 ชั่วโมง 3 นาที