ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

นุคาบิระออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
104km
TIME
1 ชั่วโมง 42 นาที