ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

นุคาบิระออนเซ็น → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
63.0km
TIME
1 ชั่วโมง 23 นาที