ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คาวายุออนเซ็น → อุโทโระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
79.0km
TIME
1 ชั่วโมง 27 นาที