ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คาวายุออนเซ็น → ชิคาริเบทสึออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
187km
TIME
3 ชั่วโมง 6 นาที