ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คาวายุออนเซ็น → นุคาบิระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
163km
TIME
2 ชั่วโมง 42 นาที