ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คาวายุออนเซ็น → ออนเนะยุออนเซ็น

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 102

Range
114km
TIME
1 ชั่วโมง 58 นาที