ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
167km
TIME
2 ชั่วโมง 40 นาที