ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 241

Range
59.0km
TIME
1 ชั่วโมง 2 นาที