ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น → โซอุนเคียวออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
173km
TIME
2 ชั่วโมง 53 นาที