ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น → ชิคาริเบทสึออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
263km
TIME
4 ชั่วโมง 26 นาที