ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น → คาวายุออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
79.0km
TIME
1 ชั่วโมง 26 นาที