ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อุโทโระออนเซ็น → นุคาบิระออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
239km
TIME
4 ชั่วโมง 2 นาที