ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อุโทโระออนเซ็น → โทคาจิงาวะออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
243km
TIME
4 ชั่วโมง