ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น → เลค อะคัง ออนเซ็น

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
136km
TIME
2 ชั่วโมง 24 นาที