รถบัส Winter Eastern Hokkaido
แผนที่เส้นทางการเดินทางของโปรแกรมท่องเที่ยวหลัก

โอตารุ – ซัปโปโร ↔ โทคาจิ ข้อมูลการท่องเที่ยว

สายสนามบินอาซาฮิกาวะ ↔ โซอุนเคียว ข้อมูลการท่องเที่ยว

สายชิเระโตโกะ ↔ โทคาจิ ข้อมูลการท่องเที่ยว

สายโทคาจิ ↔ อะคัง ข้อมูลการท่องเที่ยว

  • ขึ้นรถได้
  • ลงรถได้
  • ขึ้นรถได้・ลงรถได้
  • หยุดพัก
TOP