Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

รวมจุดชมดอกไม้ของอะบะชิริ

เมืองอะบะชิริมองลงจากภูเขาเทนโตะใกล้ยอดเขา มีสวนดอกไม้สวย ๆ ที่「สนามสกีอะบะชิริเลควิว」และฟลาวเวอร์การ์เด้น「ฮะนะเทนโตะ」 ฤดูหนาวภูเขาเทนโตะจะเป็นสนามสกี ฤดูร้อนจะมีดอกไม้มากมาย เป็นสถานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งใหม่และเพื่อเป็นที่พักผ่อนหยอนใจของคนในพื้นที่ จึงปรับให้ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2002 ฟลาวเวอร์การ์เด้น「ฮะนะเทนโตะ」เป็นสวนที่คนเมืองอะบะชิริและอะโดะปุโตะโปรแกรมทำรวมกัน อะโดะปุโตะโปรแกรมคือกลุ่มต่าง ๆ รวมกับสาธารณะบางที่「โยชิเอนคุมิ(อะโดะปุโตะ)」ปฏิบัติปรับปรุงทำความสะอาดพื้นที่และดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่เป็นสีเขียว กลุ่มที่เข้าร่วมจะทำการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ทุกกลุ่มของเมืองอะบะชิริจะมีกิจกรรมส่งเสริม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างกว้างขว้าง ได้ทำการติดตั้งแผ่นป้ายลงชื่อไว้ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ~ ปลายเดือนกันยายนบนเนินเขาเต็มไปด้วย3.5ha เช่น ซรารุเบีย, มาลีโกร์ด, เคโต เป็นต้น กว่า 42,000ต้นของดอกไม้สีสันต์ต่าง ๆ จะบานสะพรั่ง เป็นการทำให้ดอกไม้บานได้อย่างยอดเยี่ยม กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอะบะชิริที่มีผู้คนมากมายเข้ามาเยี่ยมทุกปี

ฟลาวเวอร์การ์เด้น「ฮะนะเทนโตะ」

ฮอกไกโดอะบะชิริชิโยบิโตะ28-3 สนามสกีอะบะชิริเลควิวยอดเขาลอดจ์

tourhe local tour reservation is here (Go to East Hokkaido Travel Lab.).
  • Tokachi Intermodal Passenger Transport Promotion Association
  • East Hokkaido ReBirth project
  • Akan-Mashu National Park

Copyright © Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

ページトップに戻る